Regeringen vill förhindra att verksamheter kopplade till våldsbejakande extremism tar del av offentliga medel

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att förbereda inrättandet av en stödfunktion vid Center mot våldsbejakande extremism vid Brå. Syftet med stödfunktionen är att förhindra verksamheter med kopplingar till våldsbejakande extremism eller andra antidemokratiska miljöer får ta del av offentliga medel. Det meddelar regeringen i ett pressmeddelande. Beskedet välkomnas av Anders Ågren (M), kommunalråd i Umeå.

Publicerad: 

Efterfrågan av stöd för att förhindra att offentliga medel fördelas till verksamheter med kopplingar till våldsbejakande extremism och andra antidemokratiska miljöer har ökat de senaste åren. Center mot våldsbejakande extremism (CVE) arbetar med att stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism och har omfattande kunskap och erfarenhet av frågor om våldsbejakande extremism.  CVE har därför en central roll i arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism. 

– Vi måste förhindra att offentliga medel fördelas till våldsbejakande extremism och andra antidemokratiska miljöer. Uppdraget är en viktig del i införlivandet av regeringens nya strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism, säger justitieminister Gunnar Strömmer i pressmeddelandet.

Regeringen har nyligen presenterat en ny samlad nationell strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism. En av målsättningarna i den nya strategin är att inga offentliga medel ska fördelas till antidemokratisk verksamhet. Uppdraget till Brå är en viktig del i arbetet för att uppfylla strategins målsättning. Beskedet välkomnas av Anders Ågren (M), kommunalråd i Umeå. 

– Skattemedel ska inte gå till extremism. Jag är glad att regeringen prioriterar den här frågan och att Brå ges det här uppdraget. Det är viktigt att säkerställa att antidemokratiska grupper och extremister inte tar del av kommunala, regionala och statliga pengar. Det här är en fråga som Moderaterna i Umeå har lyft vid ett flertal tillfällen, säger Ågren (M). 

Joline Göttfert

Mest lästa