Regeringen vill att högpresterande elever ska kunna utmanas mer i skolan

Regeringen vill göra det lättare för högpresterande elever att få studera i en snabbare takt och på en högre nivå. Syftet är att elever ska få en chans att utmanas i undervisningen och möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Publicerad: 

Många elever får idag inte den utmaning de behöver i undervisningen. För att möta högpresterande elever som behöver utmanas mer i undervisningen föreslår regeringen att det ska bli lättare att få läsa i snabbare takt och på en högre nivå inom ramen för sin vanliga grundskoleutbildning. Försöksverksamhet med spetsutbildningarna i grund- och gymnasieskolan kommer också att permanentas. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Förslaget välkomnas av Elmer Eriksson (M), ersättare i för- och grundskolenämnden i Umeå.

–  Högpresterande elever är en grupp som ofta glöms bort och många får inte en undervisning som är tillräckligt stimulerande. Det här förslaget gör att det möjligt för högpresterande elever att utmanas i skolan, vilket är bra, säger Eriksson (M).

– Det är viktigt att alla elever får chans att utmanas i undervisningen och möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det här gäller även de mest högpresterande eleverna, skolan får inte hålla tillbaka de som kan och vill gå före, säger skolminister Lotta Edholm i ett pressmeddelande.

I den proposition som nu läggs fram föreslår regeringen att elever som behöver utmanas mer i undervisningen lättare ska kunna få läsa på en högre nivå i sin ordinarie skola. Det ska vara enklare för elever att få läsa gymnasieämnen redan i grundskolan, specialskolan eller sameskolan. Regeringen föreslår också att elever i gymnasieskolan som behöver extra utmaningar ska kunna få genomföra utbildningen i snabbare takt än på tre år, som är det normala. Detta är i dag inte möjligt utan tillstånd från Skolverket.

Regeringen satsar även på riksrekryterande spetsutbildningar i grundskolans högre årskurser och i gymnasieskolan. De försöksverksamheter som finns idag föreslås bli permanenta. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli 2024.

 

Joline Göttfert

Mest lästa