Regeringen satsar på kompetensutveckling inom äldreomsorgen

Kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen är en stor utmaning. Regeringen förlänger Äldreomsorgslyftet, en satsning vars syfte är att höja kompetensen inom äldreomsorgen. Den kommer nu även kunna användas för validering av kunskap till undersköterska och språkkunskaper i svenska, minoritetsspråken och teckenspråk för personal inom äldreomsorgen.

Publicerad: 

I budgetpropositionen för 2024 föreslog regeringen att förlänga Äldreomsorgslyftet med tre år fram till och med 2026. Äldreomsorgslyftet omfattar totalt 1,7 miljarder kronor i år. Samtidigt meddelar regeringen att de ser ett behov av att utveckla satsningen så att medlen kan utnyttjas på ett bättre sätt och att fler kan dra nytta av medlen för att stärka kvaliteten och säkerheten inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen får därför i uppdrag att fördela ut statsbidrag till kommunerna som ska användas för ett utvecklat Äldreomsorgslyft.

Satsningen välkomnas av Lotta Holmberg (M), ledamot i äldrenämnden i Umeå kommun.

– Att Äldreomsorgslyftet breddas och förlängs är ett mycket positivt besked, som kommer att stärka äldreomsorgen i Umeå. Det är en viktig pusselbit för att höja kompetensen för medarbetarna inom äldreomsorgen, säger Holmberg (M).

Medlen kommer bland annat kunna användas till validering av kunskap till undersköterska i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skyddad yrkestitel för undersköterskor, eller till vårdbiträde hos anställda inom kommunalt finansierad vård och äldreomsorg. Statsbidraget kan dessutom användas till språkutbildning för personal inom äldreomsorgen.

– Kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen är en viktig utmaning att hantera. Äldreomsorgslyftet har varit ett väldigt viktigt och uppskattat verktyg för att öka kompetensen och höja kvaliteten och patientsäkerheten. Därför förlänger regeringen Äldreomsorgslyftet. Nu breddar och förbättrar vi dessutom lyftet till att också omfatta utbildning i minoritetsspråken och teckenspråk, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje i ett pressmeddelande.

 

Joline Göttfert

Mest lästa