Ras i bostadsbyggandet i Umeå

2020-03-09 14:44

Nyheter

Umeå kommun har ett mål på 2 000 nya bostäder per år, men år 2019 färdigställdes enligt preliminära siffror 1035 bostäder. Man når därmed bara upp till hälften av det mål som kommunen har satt upp som nödvändigt. Prognosen för år 2020 ser ännu sämre ut. Ca 500-600 bostäder bedöms byggas. För år 2021 ser prognosen också dyster ut och omkring 700 bostäder förväntas byggas 2021. Till Folkbladet säger kommunalrådet Hans Lindberg (S) att han inte är orolig. Samtidigt är oppositionsrådet Anders Ågren (M) bekymrad.

– Tillgången till bostäder är Umeås akilleshäl. Får vi inte ytterligare fart på nyproduktionen, så riskerar det hämma tillväxt och investeringar, säger Ågren.

Ågren menar att byggandet av bostäder i Umeå bromsas på grund av brist på byggklar mark samt långa handläggningstider. På budgetfullmäktige kommer Moderaterna lyfta frågan om att det kommunala fastighetsbolaget (Bostaden AB) ska sälja ut en del av sitt bestånd för att kunna finansiera nybyggnation.

– Både det kommunala bostadsbolaget och privata aktörer måste ges möjlighet att bygga mer. Moderaterna vill bland annat underlätta byggande genom regelförenklingar, öppna upp fler områden i Umeå för byggnation av bostäder och låta privata aktörer själva ha möjlighet att sköta och finansiera planarbetet, för att minska de långa köerna gällande detaljplaner, säger Ågren i en avslutande kommentar.

Text: Joline Göttfert