Projekt för god och nära vård i glesbygd

Regeringen har beviljat Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) 12 miljoner kronor under 2023 för det pågående projektet Samordnad utveckling för god och nära vård i glesbygdsperspektiv. Syftet med projektet är skapa nya arbetssätt och modeller som är anpassade efter landsbygdens specifika behov för att säkerställa en god och nära vård.

Publicerad: 

-För att öka tillgängligheten inom vården i hela länet måste vi hitta arbetssätt som fungerar i verkligheten. Projektet Samordnad utveckling för god och nära vård i glesbygdsperspektiv är ett bra exempel på samverkan mellan kommuner för att förbättra tillgängligheten för patienten, säger Nicklas Sandström, oppositionsråd (M).

Det pågående projektet Samordnad utveckling för god och nära vård i glesbygdsperspektiv består av 15 kommuner och fyra regioner i norra Sverige som delats upp i fyra modellområden. Inom områdena samverkar region och kommun mot gemensamt fastställda mål. Hittills har projektet bland annat lett till fördjupad samverkan mellan kommuner och regioner, liksom gemensamma utförarorganisationer för hemsjukvård och hemrehabilitering. Även nya arbetssätt för att förbättra tillgänglighet till vården i regionerna har tagits fram.

Nu vill NRF bygga vidare på projektet, bland annat genom att fördjupa samarbetet med gemensam planering och uppföljning av den nära vården. NRF vill även utveckla organisatoriska lösningar för primärvården utifrån de lokala behoven och utveckla den specialiserade vården. Även samarbetet i norra Sveriges glesbygd kring kompetensförsörjning ska utvecklas.

– Det här är en viktig satsning för att öka tillgången till en jämlik och patientsäker vård i hela vår region. Jämlik vård är en viktig förutsättning för att kunna bo och verka på landsbygd och i glesbygd, säger Nicklas Sandström.

Charlotta Jansson Enquist

Mest lästa