Politikerna oeniga om förslag för att öka tryggheten i grundskolorna

2020-10-22 18:50

Nyheter

I september gick det att läsa i lokalmedia om en ökning av anmälningarna om tillbud eller skador på grund av hot och våld i grundskolan i Umeå. Med anledning av detta lyfte Lena Riedl (M), vice ordförande i för- och grundskolenämnden, frågan om förekomsten av hot och våld på Umeås grundskolor.

Moderaterna föreslog att för- och grundskolenämnden skulle ge utbildningsdirektören i uppdrag att skyndsamt utreda och kartlägga förekomsten av hot och våld på Umeås grundskolor, samt ta fram konkreta förslag på hur tryggheten på Umeå grundskolor kan öka.

Frågan lyftes idag på för- och grundskolenämndens sammanträde, där förslaget ansågs besvarat av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Moderaterna, Centerpartiet Liberalerna och Kristdemokraterna yrkade bifall till förslaget.

– Socialdemokraterna tycker att tillräckligt görs för tryggheten i skolan, men vi anser fortfarande att frågan behöver utredas och kartläggas för att kunna gå till botten med hur stora problemen med hot och våld på Umeås grundskolor är. Det behöver också tas fram skarpa förslag för att öka tryggheten på grundskolorna. I slutändan vill inte S lösa problemen med otryggheten på Umeås grundskolor, vilket är beklagligt, säger Lena Riedl.

Text: Joline Göttfert