Polisen börjar göra hundsök efter narkotika i fritidslokaler – välkomnas av Moderaterna

Fritidsförvaltningen i Umeå kommun har tecknat ett avtal med polisen om preventivt hundsök i fritidsanläggningar. Syftet är att förebygga förekomst och användning av narkotika på kommunala fritidsanläggningar där många barn och ungdomar vistas. Joline Göttfert, vice ordförande i fritidsnämnden, har skrivit en motion till kommunfullmäktige där hon föreslår att just detta införs. Hon är därför mycket positiv till nyheten.

Publicerad: 

Polisen har sedan några år tillbaka börjat söka igenom kommunala skolor efter narkotika med polishundar efter skoltid, dels som en del av polisens brottsförebyggande arbete, men också för att öka upptäcktsrisken.

– Vi moderater har tidigare lagt förslag i kommunfullmäktige om att kommunen skulle inleda ett samarbete med polisen för att söka efter droger på våra kommunala skolor, men då röstades förslaget tyvärr ner i kommunfullmäktige. Trots att förslaget röstades ner så infördes det senare ändå, vilket vi moderater tyckte var positivt, säger Göttfert (M).

Hon fortsätter:

– Vi har velat utöka det arbetet så att det omfattar fler verksamheter i kommunen, exempelvis kommunens fritidsgårdar och idrottsanläggningar, i syfte att säkerställa att det är trygga och drogfria miljoner för unga. Att fritidsförvaltningen och polisen nu har gjort en överenskommelsen är mycket glädjande. Det innebär att att fritidsgårdar, ungdomens hus samt bad- och idrottsanläggningar regelbundet kommer sökas igenom av polisens narkotikahundar. Det är avgörande att kommunen och polisen samverkar för att minska förekomsten av narkotika i Umeå, säger Göttfert (M).

– Det här är platser där många barn och unga befinner sig, det ska vara trygga miljöer för dem och för våra medarbetare. För oss är det inte bara viktigt att upptäcka eventuell narkotika utan vi vill också att den här överenskommelsen leder till ett förändrat beteende, vet man att polishund söker av platsen regelbundet minskar risken för att narkotika överhuvudtaget tas med in i lokalerna, säger Åsa Säfsten Boman, verksamhetschef Unga och tillförordnad verksamhetschef Bad, fritidsförvaltningen på Umeå kommun, i ett pressmeddelande.

Fritidsförvaltningens verksamheter är drogfria, vilket betyder att alkohol, droger och tobak inte får förekomma i lokalerna. Överenskommelsen med polisen innebär att de genomför hundsök i brottsförebyggande syfte.

– Det här görs i ett förebyggande syfte för att bidra till att skapa bra miljöer för våra barn och unga. Sedan tidigare genomför vi hundsök på skolor, nu tar vi nästa steg och samverkar för att även de lokaler som ungdomarna samlas i på fritiden ska vara drogfria, säger Michael Rystedt, lokalpolisområdeschef i Umeå, i ett pressmeddelande.

Anna-Karin Nilsson

Mest lästa