Personalpolitiken i Skellefteå ifrågasätts av sjuksköterskor

Publicerad: 

Sjuksköterskor i Skellefteå kommun är irriterade över kommunens personalpolitik. Information till Nyheter i Västerbotten visar att sjuksköterskorna upprörs över att arbetsgivaren, Skellefteå kommun, sagt att personalen ”får räkna med att det är omöjligt att ta semester en arbetshelg”.

Den senaste tiden har det kommit flera vittnesmål från personal inom framförallt äldreomsorg och hemsjukvård som visar på ett starkt missnöje från till synes stora personalgrupper. Det har bland annat handlat om stridigheter kring schemaläggning, som har kulminerat med att Kommunal sagt upp ett avtal om hur arbetstiden ska planeras och förläggas.

Kommunal i Skellefteå säger upp avtal som rör flera tusen anställda: ”Det är ett skarpt läge”

Nu kommer det nya uppgifter om att sjuksköterskor förhindras ta semester på arbetshelger och att Skellefteå kommun förmedlar olika budskap kring kommunens vikariapooler. Personalnämndens ordförande, Maria Marklund (S), har i media lyft fram att det finns en personalpool som ska täcka upp korttidsfrånvaro bland sjuksköterskor. Samtidigt har samtliga sjuksköterskor fått ett mail som säger att denna vikariepool ska begränsas för att den anses vara för kostnadsdrivande.

Skellefteå kommuns oppositionsråd, Andreas Löwenhöök (M), har reagerat på de uppgifter som Nyheter i Västerbotten tagit del av och har lämnat in en interpellation till personalnämndens ordförande. I interpellationen vill Löwenhöök bland annat veta om det är rimligt att utvalda grupper av medarbetare inte ska kunna ta semester på en helg och om detta överensstämmer det med ambitionen om att Skellefteå kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

– Jag tycker att dessa samlade uppgifter ger en oroväckande bild över hur Skellefteå kommun fungerar som arbetsgivare. Det är bekymmersamt, både ur ett kompetensförsörjningsperspektiv och för trivsel och välmåendet hos våra anställda, säger Andreas Löwenhöök (M).

Mest lästa