Partiet menar att de är Västerbottens främsta sjukvårdsparti

2017-04-06 10:59

Nyheter

Sjukvårdsfrågan blir allt viktigare för svenska folket och i norra Sverige är det just nu den viktigaste frågan för väljarna. Sjukhusnedläggningar, stor brist på personal och en demografiutvecklingen där en allt större andel av befolkningen är äldre, är en verklighet för många i Norrland.

Moderaterna i Västerbotten höll länsförbundsstämma i Lycksele under förra helgen. Där oppositionsrådet Nicklas Sandström (M) drev på stämman som antog en motion som tar avstamp i att Moderaterna är Västerbottens främsta sjukvårdsparti tillsammans med 40 stycken förslag hur man vill utveckla vården.

Nicklas Sandström säger till NiV att:

– Västerbotten behöver en politik som gör att vården blir ekonomisk hållbar och garanterar en trygg, rättvis och jämlik hälso- och sjukvård i hela länet nu och i framtiden. Vi skickar nu en tydlig signal att moderaterna på allvar nu utvecklar och vill reformera sjukvården i länet till det bättre.

Några av förslag en som stämman biföll:

– Att sjukvården behöver mer resurser vilket den får när fler människor har ett jobb att gå till. Detta sker genom att fler västerbottningar har arbete och inte genom höjda skatter. Med fler i arbete får vi fler skattekronor till mer personal i vården, nya läkemedel och fler ambulanser.

– Att vården om våra mest sjuka äldre måste bli bättre. Multisjuka och andra med stora vårdbehov ska kunna få vård som samordnas till en helhet, istället för många små delar. Det förhindrar att denna grupp bollas runt i systemet vilket skapar onödigt lidande till dyra kostnader.

– Att betona vikten av sammanhållna vårdkedjor utifrån patientkvalité, kontinuitet och resurseffektivitet.

– Att länets tre sjukhus, i Umeå, Skellefteå och Lycksele, ska utvecklas och Norrlands universitetssjukhus ska fortsätta vara ett av Sveriges bästa.

– Att införa en nollvision mot vårdskador.

– Att ambulansen ska täcka hela Västerbotten inom rimlig tid som skapar trygghet i hela länet.

Under stämman valdes som vanligt en ny förbundsstyrelse, stämman antog motionen i sin helet från oppositionsrådet Nicklas Sandström om sjukvårdspolitik.

 

 

Anton Bergström