Opinion: Ökad trygghet med kameraövervakning!

2016-05-14 14:21

Nyheter

I senaste Unga-enkäten i Umeå – som presenterades i veckan – uppger en stor andel tjejer i åldern 13-18 år att de känner sig otrygga när de går hem ensamma på kvällen. 39 procent är rädda för att bli misshandlade eller våldtagna när de går

Regeringen chockhöjer priset på biobiljetter

2016-05-13 11:14

Nyheter

Regeringen fyrdubblar momsen på biobiljetter samtidigt som man inför gratis inträde på statliga museer. Åtgärden har mött kritik från oppositionen som menar att den slår mot människor utanför storstäderna där biobiljetterna blir dyrare men där man inte har tillgång till statliga museer. Riksdagsledamoten Edward Riedl …

Ågren (M) kritiserar förslag att sänka hastigheten på länets vägar

2016-05-12 13:32

Nyheter

Trafikverket har presenterat en rapport om sänkta hastigheter som nu är ute på remiss. I förslaget för Västerbotten föreslås nedsättningar från 90 km/h till 80 km/h på 20 vägavsnitt, både på nationella vägar och länsvägar. Sammantaget påverkar förslaget en väglängd om 161 km. Förslaget får …

Arbetarrörelsens skandaler

2016-04-30 18:02

Nyheter

1:a maj förknippas ofta med röda fanor och slagord mot kapitalismen, men på grund av den senaste tidens skandaler inom Arbetarrörelsen är kampviljan stukad. De pinsamma avslöjandena inom Kommunal har även smittat av sig på rörelsens politiska gren, Socialdemokraterna, vars opinionssiffror ligger på rekordlåga nivåer. …

F är inte ett betyg

15:56

Nyheter

Den 26 april antar Skellefteås kommunfullmäktige en budget för 2017. Att Alliansen vill satsa 33,5 mkr mer på skolan i sitt budgetförslag för 2017 än socialdemokraterna innebär att vi vill satsa på kunskapsförstärkande åtgärder. Att elever lämnar skolan med betyget F, ett underkänt, eller inget …