Nästan alla kommuner i Västerbotten ökar sin befolkning

2016-08-18 10:47

Nyheter

Umeås folkmängd ökade under första halvåret i år med 255 personer, och kommunen har nu 121 032 Umeåbor. För andra året i rad uppvisar Umeå positiva siffror vid halvårsskiftet, trots att många studenter avslutar sina studier under vårterminen och då flyttar härifrån.

Sett i ett

Specialistutbildade sjuksköterskor kan förbättra vården

2016-08-17 12:35

Nyheter

Andelen sjuksköterskor som har en specialistsjuksköterskeexamen har minskat från 65 procent till 46 procent från 1995 till 2012 enligt Socialstyrelsen. Bristen på specialistutbildade sjuksköterskor har bara börjat. Det menar SCB som tagit fram en prognos som visar att läget kommer bli allt sämre.

Regeringens satsning

Förtätningen av Umeå fortsätter

11:41

Nyheter

En detaljplan för kvarteret Frigg i centrum går vidare i processen efter tillstyrkan av kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott. Planförslaget möjliggör bostäder i en tre våningar hög påbyggnad av Valandhuset (mittemot f.d. stadsbiblioteket) samt bostäder och andra verksamheter på gården bakom huset.

– Den följer de