Krav på S-kommunalråd att agera mot flygskatten

Nyheter

Igår kom beskedet att regeringen går vidare med förslaget om en flygskatt, trots att 8 av 10 remissinstanser är negativa till förslaget. Nu kommer det kritik mot regeringens agerande från olika håll i landet. Extra stark är kritiken från politiker, näringsliv och föreningsliv i Västerbotten

M-krav ger försvaret 500 mkr mer redan i år

2017-03-13 14:59

Nyheter

Moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna, socialdemokraterna och miljöpartiet presenterade idag en uppgörelse som redan i år förstärker försvarsbudgeten med 500 miljoner kronor. Ett försämrat omvärldsläge har självklart bidragit till att partierna kunde komma överens om den ovanliga åtgärden att redan i vårändringsbudgeten skjuta till resurser till försvarsmakten. …

Besk kritik mot Skellefteå kommuns hantering av järnsand

Nyheter

I fyra interpellationer, en från vardera av de borgerliga partierna; Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, riktas besk kritik mot Skellefteå kommuns hantering av den järnsand som framställs vid Rönskärsverken i Skelleftehamn. Nu ställs både Kommunstyrelsens ordförande och Bygg- och miljönämndens ordförande mot väggen med skarpa