Skellefteå ska stärka arbetet mot sexuella trakasserier

Nyheter

Kommunfullmäktige i Skellefteå föreslås bifalla en motion från Andreas Löwenhöök (M) som handlar om att stärka kommunens arbete mot sexuella trakasserier. Motionen innebär bland annat att kommunen ska bjuda in Polisen, de stora festival- och evenemangsaktörerna, krögare, Trygghetsforum, m.fl., för att diskutera hur det samlade

Politiskt strid om Skellefteås internationella samarbeten

Nyheter

Skellefteå kommun kommer att avveckla vissa av kommunens internationella samarbeten. Det handlar om de två vänorterna Vesthimmerland (Danmark) och Tallinn (Estland) samt samarbetsorganet Bottenviksbågen. Kommunstyrelsen förväntas föreslå detta till kommunfullmäktige vid morgondagens möte. Det torde också bli politisk strid i ärendet eftersom Moderaterna ville avsluta

Ågren (M) om AB Bostaden: ett historiskt beslut!

2017-06-12 12:54

Nyheter

Idag har kommunstyrelsen i Umeå ställt sig bakom AB Bostadens förslag till beslut om att sälja en del av bolagets fastighetsbestånd till bostadsfastighetsbolaget Heimstaden. Fastigheter med totalt 1601 lägenheter, ska säljas till ett fastighetsvärde av 1 155 mkr. Reavinsten blir 900 mkr. Ärendet avgörs slutgiltigt

Moderaterna vill sänka kommunalskatten i Umeå med 20 öre 

2017-06-07 11:36

Nyheter

I Moderaternas budgetförslag sparar man på kulturnämnden, tekniska nämnden, samt kommunstyrelsens anslag för att nämna några delar. En försäljning av kommunens ”tomma lokaler” till ett värde av 20 mkr, avveckling av Kvinnohistoriskt Museum för 12 mkr samt en lång rad av andra förslag. Totalt besparingar …