Miljardaffär ger Skellefteå 1 500 nya bostäder

2020-11-10 15:40

Nyheter

Skellefteå kommun, Skebo och Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) genomför en stor affär som ger upp till 1 500 nya bostäder i Skellefteå. Totalt uppgår SBB:s investeringar och framtida planer till 4,3 miljarder kronor. Cirka 1,3 miljarder gäller förvärv av Skebos lägenheter på Morö Backe. Tre (3) miljarder …

Flera partier i Umeå vill stoppa stödet till Ibn Rushd

Nyheter

På budgetfullmäktige i Umeå föreslog Moderaterna att kulturnämnden skulle uppdras att sluta ge studieförbundet Ibn Rushd ekonomiskt stöd. Moderaterna menar att anledningen till att Ibn Rushd inte borde få ekonomiskt stöd är att det finns kopplingar mellan Ibn Rushd och Muslimska brödraskapet. En rapport från …