Bostadssituationen för studenterna i Umeå bättre i år

2020-09-02 9:24

Nyheter

Nu börjar höstterminen för alla antagna studenter vid Umeå universitet och SLU. Rekordmånga studenter är antagna till Umeå universitet. Bostadssituationen brukar vara vanligtvis vara osäker för nya studenter i Umeå och ett ökat antal studenter kan påverka bostadssituationen ytterligare. Frågan var därför uppe på kommunfullmäktiges …

Ågren (M) kräver fler åtgärder för att motverka brottsligheten

2020-08-31 12:06

Nyheter

Brottsligheten och otryggheten i Umeå var på fullmäktiges dagordning under måndagen. I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) ställde Anders Ågren (M) frågan om Lindberg ansåg att det krävdes ytterligare åtgärder för att motverka brottsligheten och öka tryggheten i Umeå.

Bakgrunden är den …

(M) kräver plan för att hantera vårdskulden i länet

2020-08-28 14:50

Nyheter

Följdverkningarna av coronapandemin är mycket tydliga när det gäller antalet patienter som behöver vänta på sin vård. Totalt väntar 6191 länsbor på att få sin operation/åtgärd. Vårdgarantin uppfylls endast till 43 procent enligt SKR (juli). Västerbotten likt hela riket har en stor vårdskuld att hantera. …

Moderaterna föreslår att högskoleprovet ska kunna skrivas i Umeå kommuns lokaler

2020-08-25 14:55

Nyheter

I början av augusti meddelande Universitets- och högskolerådet (UHR) att höstens högskoleprov ställs in på grund av coronapandemin. Nu föreslår Moderaterna i Umeå att kommunen ska möjliggöra genomförandet av höstens högskoleprov. I en skrivelse till för- och grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kräver Moderaterna att …