Överenskommelse ger bättre förutsättningar för privata hemtjänstföretag i Umeå

2020-03-24 16:59

Nyheter

Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna i Umeå kommun har idag slutit en överenskommelse angående privata utförare av hemtjänst enligt LOV.

Det är på grund av det rådande smittläget som partierna har kommit överens om fem punkter.
Syftet är att säkerställa att hemtjänsten i Umeå kommun klarar av de eventuella påfrestningar som kan uppstå med anledning av Coronaviruset. Partierna ser risker med den nya avtalet för de privata utförarna av hemtjänst enligt LOV. De menar att under rådande läge kan det nya avtalet resultera i att företag lägger ned och att brukare tvingas byta vårdgivare.

Moderata kommunalrådet Anders Ågren kommenterar:

– Detta är ett första steg i att öka ersättningen för de privata aktörerna. Jag är mycket nöjd över att vi kan komma överens om denna viktiga fråga över blockgränsen. Det är positivt att vi också skjuter upp införandet av det nya avtalet. Det ger samtidigt möjlighet att överväga att korrigera detaljer i detta som inte varit lyckade. Ett bra första steg.

Partierna har kommit överens om:
1. Att ersättningen per utförd hemtjänsttimme höjs med 25 kronor från den 1/5 2020.
2. Att det förfrågningsunderlag som varit ute och som skulle beslutas om nu skjuts på till den 1/11 2020.
3. Att berörda nämnder får i uppdrag att tillskriva KS om extra anslag för 2020 för att klara avgiftshöjningen.
4. Att berörda nämnder får rätt att under innevarande år höja ersättningen med 25 kr/timme.
5. Att berörda nämnder får i uppdrag att föra dialog med vårdföretagen kring den särskilda situation som nu råder gällande Coronaviruset.

Text: Joline Göttfert