Överenskommelse för ökad trygghet på Ålidhems centrum

Publicerad: 

Umeå kommun har tillsammans med Polismyndigheten, Ica Ålidhem, Coop Ålidhem och Diös tecknat en trygghetsöverenskommelse på Ålidhems centrum. Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten på området. Detta skriver Umeå kommun i ett pressmeddelande.

– Med den här trygghetsöverenskommelsen hoppas och tror jag att vi kan öka tryggheten på Ålidhems centrum. Genom att arbeta tillsammans kan vi ta ett helhetsgrepp om problematiken och få bättre förutsättningar att sätta in rätt resurser, säger Hans Lindberg (S), ordförande i kommunstyrelsen, Umeå kommun.

På Ålidhems centrum har man haft problem med bland annat ordningsstörningar och tillgreppsbrott. Aktörerna på området, kommunen och polisen har tidigare gjort olika insatser, men med trygghetsöverenskommelsen vill man nu öka samverkan och genomföra konkreta gemensamma aktiviteter för att öka tryggheten.

Trygghetsöverenskommelsen tecknas mellan Umeå kommun, Polismyndigheten och flera aktörer på Ålidhems centrum: Ica Ålidhem, Coop Ålidhem och fastighetsägaren Diös. Det är den första i sitt slag i Umeå men metoden har använts i andra kommuner i Sverige med lyckat resultat. Samarbetet påbörjades redan i våras men blir i och med undertecknandet av överenskommelsen formellt.

– Det är viktigt att samverkan i brottsförebyggande frågor sker genom konkreta åtgärder som faktiskt gör skillnad och det kan vi uppnå med en trygghetsöverenskommelse där vi är flera aktörer som samverkar, säger Anders Ågren (M), vice ordförande i kommunstyrelsen, Umeå kommun.

Trygghetsöverenskommelsen innehåller flera aktiviteter som de olika parterna förbinder sig till, det handlar bland annat om:

– att bygga upp snabba kontaktvägar mellan parterna
– att erbjuda praktikplatser på Ålidhems centrum för elever på områdets skolor
– utbildningar på skolorna
– ökad närvaro av polis
– kamerabevakning
– systematiskt säkerhetsarbete
– samordning av ordningsvakter.

Text: Joline Göttfert

Mest lästa