Otryggheten ökar bland tjejer i Umeå

Enligt en ny undersökning från Umeå kommun känner sig 5 av 10 tjejer i Umeå otrygga när de går hem på kvällarna. Med anledning av den ökade otryggheten bland tjejer i Umeå har kommunalrådet Anders Ågren (M) lämnat in en interpellation till kommunstyrelsen ordförande Hans Lindberg (S).

Publicerad: 

– Att umeåbor känner otrygghet kommer vi moderater aldrig att acceptera. När kommuninvånarna inte vågar röra sig fritt på gator och torg måste kommunen agera, säger Ågren i en kommentar.

Den 21 februari presenterades resultaten av Unga 22-enkäten. Undersökningen genomförs vartannat år och riktar sig till ungdomar i åldern 13–18 år. Svarsfrekvensen var hög: 6 730 ungdomar i Umeå kommun besvarade Unga-enkäten. Det motsvarar ca åtta av tio personer av samtliga ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern.  

Nästan hälften, 48 procent, av alla tjejer i åldern 13 – 18 år uppger i undersökningen att de känner sig otrygga när de går hem ensamma på kvällen. I undersökningen från år 2020 var det 41 procent av tjejerna som kände sig otrygga. År 2014 var det bara omkring 23 procent av tjejerna som uppgav att de kände sig otrygga. Det innebär att otryggheten bland unga tjejer i Umeå har ökat över tid. 

En annan undersökning från 2020 – Folkhälsoenkäten ”Jämlika liv”, som skickades ut till invånare i Umeå i åldrarna 16–84 år, visade att ca 40 procent av kvinnorna i Umeå valde att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Även den undersökningen var beställd av Umeå kommun. 

I interpellationen frågar Ågren (M) bland annat om Lindberg (S) anser att kommunen bör göra något ytterligare för att öka tryggheten i det offentliga rummet.

– Det är uppenbart att de insatser som har gjorts hittills inte har varit tillräckliga och att det krävs ytterligare åtgärder. Det råder politisk enighet om de förbyggande satsningarna i Umeå, men det räcker inte. Vi moderater vill bland annat att kommunen inför kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i kommunen, i områden och på platser där Polisen inte har satt upp kamerabevakning. Vi har även föreslagit att kommunen ska anlita ordningsvakter som ska arbeta trygghetsskapande runt om i Umeå, säger Ågren i en avslutande kommentar.

Joline Göttfert

Mest lästa