Osund konkurrens inom hemtjänsten i Umeå

2020-03-09 11:25

Nyheter

I tisdags debatterade riksdagsledamoten Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) den bristande konkurrensneutralitet och bristen på lika villkor som råder inom hemtjänsten i Umeå. Socialminister Lena Hallengren (S) hade i sitt svar på interpellationen inget att säga om den rådande bristen på konkurrensneutralitet och hänvisade till en eventuell utredning för att stärka upp Lagen om valfrihet.

– 60% av alla hemtjänsttimmar utförs av privata utförare i Umeå och det är skrämmande att ointresset från regeringen är så stort, säger Elisabeth Björnsdotter Rahm i en kommentar.

Socialministern hänvisar i debatten till att det kan föreligga olikheter i uppdragen mellan den kommunala hemtjänsten och det privata uppdraget. Det stämmer till viss del, men det motiverar inte den stora skillnaden som råder. Nu är alla avtal uppsagda mellan de privata utförarna och kommunen och nya avtal ska tecknas senast 1 maj. Dessa nya avtal är en klar försämring för de privata utförarna. De får visserligen en något högre ersättning, men tiderna för insatserna minskas. De får dessutom fakturera i efterskott, vilket innebär att de privata utförarna måste ligga ute med lönekostnader i 60 dagar. Det är inte många företag som har de resurserna, vilket kan resultera i att många företag kommer att gå i konkurs om de tecknar det nya avtalet.

– De privata utförarna har de nöjdaste kunderna i landet men den lägsta ersättningen. Inför man dessutom nya regler där fakturering sker i efterhand, så blir bristen på konkurrensneutralitet ännu mer påtagligt. Det är oacceptabelt, fortsätter Björnsdotter Rahm.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har påtalat de privata utförarnas dåliga ekonomi och att det endast kan förklaras av den låga ersättningen som varken kompenserar det arbete de utför eller de kostnader de har.

– Lagen om valfrihet är en lag som innebär att människor får välja vem som ska komma hem till sig och utföra hemtjänst och då ska lagen innebära att alla kan konkurrera på lika villkor. Men det vill inte Umeå kommun, vilket är oerhört trist. Det kommer att innebära en ökad kostnad för Umeå kommun på 50 miljoner kronor per år om kommunen måste ta över all hemtjänst i egen regi, avslutar Björnsdotter Rahm.

Text: Joline Göttfert