Oppositionsrådet: Den rödgröna regionbudgeten är ett luftslott och ett bedrägeri mot väljarna i länet

2021-05-28 7:56

Nyheter

Igår la den rödgröna majoriteten sitt budgetförslag för år 2022. Moderaternas regionråd i opposition Nicklas Sandström kommenterar deras förslag med att på det sättet de väljer att presentera sitt förslag blir att bedra medborgarna.

– De menar att de gör stora satsningar och samtidigt förväntas klara av ekonomin med högra marginaler. I själva verket bygger hela budgeten på att de ska lyckas klara av 100% av omställningsplanen. Planen i sig innebär att antalet anställda behöver minska med 400 personer, i stället har antalet ökat med cirka 100 personer. Om detta sägs inte ett ord från den S, V och MP, säger regionrådet i opposition Nicklas Sandström (M)

Moderaterna är kritisk till de rödgrönas förmåga att omsätta, den av ett enigt fullmäktige beslutade omställningsplanen, till konkret handling.
– Det som mäts är i stort sett bara direkta och indirekta effekter av pandemin och inget som har att göra med ett faktiskt politiskt arbete att minska det strukturella underskottet i verksamheten, säger Sandström (M).

Sandström liknar omställningsplanen med sagan om kejsarens nya kläder. Han anser att det behöver ske ett omtag av planen så att det finns några realistiska förutsättningar att faktiskt uppnå en ekonomi i balans.

– Om vi fortsätter som vi gör idag kommer morgondagens skattebetalare ta notan för en misslyckad politik, säger Sandström (M).

Moderaterna kommer att presentera sitt budgetförslag måndag den 31 maj. Regionfullmäktige tar beslut om regionplan och budget, onsdag den 23 juni.

Text: Anton Bergström