Opinion: Umeå behöver mer av borgerlig politik!

Publicerad: 

 

Umeå behöver mer av borgerlig politik!

Idag tar kommunfullmäktige beslut om budgeten för Umeå kommun år 2017. En sak kan vi konstatera – Umeå behöver mer av borgerlig politik. Umeå behöver mer av ordning och reda, inom såväl den kommunala ekonomin som politiken i övrigt. Umeå behöver ett starkt och tydligt ledarskap! Vi moderater är den politiska kraft som tydligt står upp för ett växande Umeå.

De senaste tio åren har vi lagt en gemensam budget tillsammans med övriga Allianspartier. Det här året går vi fram med fyra olika budgetförslag, så att respektive parti tydligare ska kunna lyfta fram sina hjärtefrågor. Det möjliggör en ökad profilering av våra respektive partier. Avsikten är att återkomma valåret 2018 med såväl gemensamt budgetförslag som gemensamt valmanifest.

Moderaterna har i vårt budgetalternativ ett tydligt tillväxtfokus – insatser för fler företagsetableringar, fler bostäder och en sänkt kommunalskatt finns bland förslagen.

För tredje året i rad går nu Umeå kommun mot ett negativt resultat. Trots två kronor högre skatt än jämförbara kommuner, så lyckas inte de styrande Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet få ekonomin att gå ihop. Vi behöver mer ordning och reda i den kommunala ekonomin.

I vårt budgetförslag sparar vi på kulturnämnden, tekniska nämnden, individ- och familjenämnden samt kommunstyrelsens anslag för att nämna några delar. En försäljning av kommunens ”tomma lokaler” till ett värde av 20 mkr, avveckling av Kvinnohistoriskt Museum för 12 mkr samt en lång rad av andra förslag. Totalt besparingar för 80 mkr jämfört med de styrande partierna. Det frigör ett utrymme som dels möjliggör återbetalning av tidigare års negativa resultat, en sänkning av kommunalskatten med 20 öre samt ett starkare resultat på slutraden än S/MP-förslaget.

 

Det är hög tid att sänka skatten i Umeå! Vi är sämst av landets 20 största kommuner i detta sammanhang. Det finns ingen koppling mellan hög kommunalskatt och hög kvalitet i verksamheterna. Oftast glöms det bort i den allmänna debatten att människor med små inkomster är de som beskattas allra hårdast. Kommunalskatten slår hårdast mot dem med låga inkomster, eftersom dessa har små marginaler.

Vi gör en extra satsning på 5,6 mkr för att få fart på bostadsbyggandet, genom att stärka upp kommunens möjligheter att snabbare handlägga detaljplaner. Likaså avyttring av 1/3 av AB Bostadens bestånd av hyresrätter, i likhet med vad S-styrda Luleå, Skellefteå och Östersund har påbörjat. Frigörandet av pengar ska användas dels till ökade underhållsinsatser av befintligt bestånd, dels en ökad nyproduktion av hyresrätter.

Utöver de konkreta budgetsiffrorna föreslår vi 49 olika uppdrag i övrigt. Bland det som möjligen sticker ut är ifrågasättandet av EN förvaltning som Umeå kommun införde 1 januari år 2010, då 12 olika förvaltningar slogs ihop till en. Det har efter sex och ett halvt år visat sig vara ett stort misslyckande. Inga besparingar, sämre stöd och ”stuprören” som man ville få bort mellan verksamheterna har bara blivit starkare.

Bland övriga M-förslag kan nämnas förslaget att alla kommunala skolor ska bli intraprenader vilket är en form av ”kommunala friskolor”, införande av betyg från årskurs 4, obligatoriskt val av skola för alla elever, samt införande av lärarassistenter på skolorna för att avlasta lärarna från administrativa arbetsuppgifter. Därutöver: införande av kameraövervakning av brottsutsatta platser i Umeå, motverkande av tiggeri i de centrala delarna av Umeå, återinförande av friskvårdstimme för alla kommunanställda för att motverka sjukfrånvaron, försäljning av samtliga kommunala lägenheter i Hemavan, inklusive de som ägs av kommunala bolag.

Avslutningsvis. En förutsättning för att säkerställa framväxt av nya jobb och en investeringsvilja är ordning och reda i den kommunala ekonomin. För oss moderater är en stark ekonomi i balans grunden i den ekonomiska politiken. Det är viktigt för att säkerställa åtaganden i viktiga investeringar och framtida pensioner.

Med en starkare och en mer offensiv borgerlighet är möjligheterna för Umeå att utvecklas positivt så mycket större – ett Umeå med en politik som värdesätter valfrihet, tillväxt och företagande. För detta krävs också ett tydligt och stabilt politiskt ledarskap i Umeå!

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M, Umeå

Mest lästa