Opinion: Ökad trygghet med kameraövervakning!

Publicerad: 

I senaste Unga-enkäten i Umeå – som presenterades i veckan – uppger en stor andel tjejer i åldern 13-18 år att de känner sig otrygga när de går hem ensamma på kvällen. 39 procent är rädda för att bli misshandlade eller våldtagna när de går hem, och det är en kraftig försämring på två år. Det är helt oacceptabelt!

Vi måste göra allt för att Umeå ska vara en trygg plats. Moderaterna i Umeå driver frågan om att införa kameraövervakning på en rad platser. Kameraövervakning är motiverad utifrån både en trygghetsapsekt och en möjlighet att motverka brottslighet. I Umeå finns goda exempel på hur brott förhindras med hjälp av övervakningskameror – på de skolor där man numera har kameraövervakning av fasaderna så har skadegörelse i form av fönsterkross och klotter upphört. Likaså har alla bussar i kollektivtrafiken utrustats med kameror.

Nu är det hög tid att ta nästa steg och införa kameraövervakning av platser som Rådhustorget och Vasaplan där många våldsbrott sker, men även andra platser kan bli aktuella.Det finns många sätt att göra otrygga platser tryggare – och här kan ett helt batteri av åtgärder från de sociala till dem som rör den fysiska miljön komma ifråga – men ibland kan uppsättandet av en övervakningskamera vara nödvändigt för att höja säkerheten. Vetskapen om att man riskerar att fastna på bild har en avskräckande effekt och kan därför förhindra allt från skadegörelse till grova våldsbrott.

Ta oron på allvar! Kameraövervakning ska inte ersätta patrullerande poliser eller andra satsningar, men är ett värdefullt komplement. Umeå ska vara en trygg stad att vistas i – även på kvällar och nätter.

Anders Ågren, Kommunalråd (M), Umeå

Elin Jonsson, Distriktsordförande, Moderata Ungdomsförbundet i Västerbotten

 

 

 

 

Mest lästa