Oenig nämnd kring villkor för serveringstillstånd i Umeå 

På miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde förra veckan var ett ärende uppe kring serveringstillstånd på restaurangen Zanas Taverna i Stöcke utanför Umeå. Restaurangen finns i Mötesplats Stöcke, som är en nybyggd lokal med bland annat idrottshall, kontor, gym och restaurang. 

Publicerad: 

Nämnden beslutade att bevilja restaurangen serveringstillstånd, men med villkoret att lokalen måste byggas om för att få tillståndet. Det skulle både behöva byggas en vägg mellan entrén till Mötesplats Stöcke och restaurangen, samt göra restaurangen insynsskyddad från både entrén och läktarbalkongen. Moderaterna yrkade på att restaurangen skulle beviljas serveringstillstånd, men utan detta villkor. Yrkandet fick även stöd av Centerpartiet.

– I Umeå kommuns riktlinjer för serveringstillstånd står det att alkoholservering ska vara geografisk skild från idrottsutövande. Det tycker jag att den är i lokalen som den ser ut idag, då restaurangen ligger i en annan del av byggnaden än där idrott utövas, säger Joline Göttfert (M), ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Moderaterna vill även ta bort en del av dagens riktlinjer för serveringstillstånd, exempelvis att det finns ett krav på att alkoholservering också ska vara insynsskyddad från publik, utövare och gäster. Partiet anser att den delen av riktlinjen är onödig och endast krånglar endast till det för näringsidkare, som kan behöva frosta glas eller sätta upp draperier för att göra lokalen insynsskyddad.

Moderaterna är också kritiska till handläggningstiden av ärendet och menar att hanteringen av ansökan har tagit för lång tid.

– Individ- och familjenämnden lämnade ett yttrande redan i april i år, men ändå dröjde det fram till september innan miljö- och hälsoskyddsnämnden fick upp ärendet för beslut. Det är anmärkningsvärt, då ambitionen från kommunens sida är att handlägga ansökningar inom tre månader. Här har det dröjt betydligt längre tid, något som såklart påverkar en näringsidkare, säger Göttfert (M).

Anton Bergström Nord