Ny undersökning visar att BUP i Västerbotten är näst sämst i landet – väcker stor ilska hos M

2019-08-12 6:47

Nyheter

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Västerbotten är en följetång i sjukvårdspolitiken i Västerbotten. Det har under många år varit en av landstingsfullmäktige, numera regionfullmäktiges mest debatterade frågor med anledning av dem många problem som finns inom verksamheten inte minst tillgängligheten.

Nu har en ny rapport kring hur många besök per helårsarbetare som görs i respektive län kommit.Flest gör Gotland med 512 besök per helårsarbetare och i Västerbotten med bara 218 besök placerar länet sig på näst sämsta placeringen i landet. Allt detta från statistik ur rapporten Psykiatrin i siffror, som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Uppdrag psykisk hälsa står bakom. Rapportresultatet väcker ilska hos Moderaterna som kräver åtgärder och förbättringar.

Regionrådet i opposition Nicklas Sandström (M) ser ett tydligt samband mellan få besök ifrån BUP Västerbotten och bland Sveriges sämsta tillgänglighet.
– Det är helt oacceptabelt att unga människor och familjer måste vänta så länge för att få vård, säger Sandström (M).

Text: Anton Bergström