Ny undersökning: 4 av 10 tjejer otrygga i Umeå – Ågren (M) efterlyser trygghetsåtgärder

2021-06-14 8:48

Nyheter

Enligt en ny undersökning från Umeå kommun, så uppger 41 procent av tjejerna i åldrarna 13-18 år att de är otrygga när de går hem ensamma på kvällarna. Rapporten offentliggjordes i fredags. Moderata kommunalrådet Anders Ågren efterlyser fler trygghetsåtgärder.

– Det är allvarligt och följer ett mönster. Jag skulle önska att fler reagerade på det här! Kvinnor i Umeå, oavsett ålder, ska inte behöva oroa sig när de är ute på kvällarna. Trygghetsfrågorna har alltför länge prioriterats ned, säger Anders Ågren i en kommentar.

Uppgifterna framkommer i rapporten Unga20, som är en stor folkhälsoundersökning bland 6 100 unga i åldern 13–18 år i Umeå kommun. Undersökningen offentliggjordes i fredags.

Liknande resultat redovisades när enkäten publicerades för två år sedan. I “Unga-enkäten” från 2018 uppgav även då 41 procent av tjejerna i åldern 13-18 år att de kände sig otrygga när de gick hem ensamma på kvällen. 4 av 10 var rädda för sådant som att bli misshandlade eller våldtagna när de gick hem ensamma.

Även bland kvinnor generellt i Umeå ses samma otrygghet. Folkhälsoenkäten ”Jämlika liv” skickades ut till invånare i åldrarna 16–84 år och resultatet av den undersökningen presenterades i december 2020. Ca 40 procent väljer – ibland eller ofta – att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Cirka 5 procent av männen uppger samma svar. Siffrorna ligger i nivå med riksgenomsnittet.

Moderaterna har i sitt budgetalternativ för Umeå kommun 2022 presenterat en lång rad av förslag för att öka tryggheten i kommunen.

Anders Ågren menar att det krävs ett batteri av åtgärder, både på nationell och lokal nivå:
– Det behövs fler poliser, trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet, ökad kameraövervakning, kommunala ordningsvakter, skärpta straff för brottslingar, ett ökat förebyggande arbete med skola och socialtjänst. Och mycket, mycket mer. Så sent som i oktober röstade ju fullmäktige nej till flera förslag från Moderaterna, som skulle öka tryggheten i Umeå.

Text: Anton Bergström