Ny svidande kritik mot BUP Västerbotten i revisionsgranskning

2020-02-07 12:56

Nyheter

Revisionsbyrån EY har lämnat in rapporten om en fördjupad granskning av Barn- och ungdomspsykiatrin till Region Västerbotten. Det är inte första gången EY granskar BUP och det är en minst sagt dyster läsning då problemen kvarstår. BUP i Västerbotten ligger lägre än riksgenomsnittet för samtliga tillgänglighetsmått. Alla enheter ligger långt under 100%.

Tillgängligheten till BUP är mycket låg i jämförelse med riket. Tillgängligheten har också utvecklats negativt de senaste åren. Tillgängligheten till BUP i Västerbotten, mätt i antalet besök per helårsarbetande personal, är näst lägst bland Sveriges regioner.

Samarbetet mellan primärvården och kommunerna konstateras inte fungera heller. I rapporten konstaterar man följande. ” BUP:s upplevda otillgänglighet skapar frustration inom primärvården och i kommunernas elevhälsa och socialtjänst. De anser att de inte har tillräcklig kompetens för att hantera de barn och unga som får vänta länge på att komma till BUP eller som inte tas emot där. ”

Regionrådet i opposition Nicklas Sandström (M) menar att problemen är välkända.

– Moderaterna och Alliansen har gång på gång krävt en förändring och har under lång tid förslagit att ett vårdval inom BUP för att få in andra aktörer som inte dras med problemen som regionens verksamhet gjort för korta köerna.

Text: Anton Bergström