Ny mätning: 2 av 3 västerbottningar tycker inte att vårdköerna är acceptabla

En ny opinionsmätning från Axiom Insight visar att två av tre västerbottningar tycker att vårdköerna inte är acceptabla. Mätningen är beställd av Moderaterna i Västerbotten och oppositionsrådet Nicklas Sandström (M) är inte förvånad över resultatet.

Publicerad: 

Frågan som ställdes var ”Om du skulle behöva vård, anser du att tiden du behöver vänta för att få vård i Västerbotten är acceptabel?”. 62 procent svarade att de inte ansåg det, 26 procent svarade ja och 12 procent visste inte.

Detta kommer inte som någon överraskning för oppositionsrådet Nicklas Sandström (M).

– Vi har under en mycket lång tid haft bland Sveriges längsta vårdköer. Pandemin gjorde inte situationen bättre, säger Sandström (M) i en kommentar.

Försämring med 240 procent
I början av 2018 fick 2398 länsbor vänta över 90 dagar på ett första läkarbesök. Nu är det 5734 som får vänta längre än vårdgarantins gränser på tre månader. En försämring med 240 procent konstaterar Sandström. Så ser det ut på område efter område när det gäller att få vård i tid menar oppositionsrådet.

För att lösa problemet med de långa vårdköerna föreslår Moderaterna ett stort åtgärdspaket.

– Vi vill få på plats en prestationsbaserad satsning på 100 miljoner kr för de kliniker/mottagningar som kortare sina köer. Utöver det en personalsatsning på 70 miljoner som ska gå till en utökad lönepott, personalfond, karriärvägar samt förbättrad arbetsmiljö på vårdavdelningar med hög vårdtyngd som gör att det finns vårdpersonal som kan se till att fler får vård i tid, säger Sandström (M).

Moderaterna vill dessutom öppna för att låta fler aktörer erbjuda skattefinansierad vård vilket också skulle korta köerna enligt Sandström. För att finansiera denna satsning vill Moderaterna minska på den administrativa överbyggnaden med totalt 200 miljoner kronor.

Om opinionsmätningen:

  • Utförd av Axiom Insight
  • Antal respondenter: 878
  • Urval: Respondenterna har rekryterats via Facebookannonsering
  • Målgrupp: Allmänheten i Region Västerbotten
  • Fältperiod: 17 juni – 31 juli 2022

För frågor kring mätmetod etc: Axiom Insight

Jonatan Hjeltman