Nu kräver Alliansen i landstinget ett stopp på det omänskliga bollandet av äldre

2017-03-17 9:28

Nyheter

Nyheter i Västerbotten har tidigare skrivit om att många sjuka äldre faller mellan stolarna i vården och omsorgen. Det är framför allt mellan kommun och landsting som problemet är som störst. Vården för dem är i dag okoordinerad och fragmentiserad. Vilket skapar mycket lidande och är väldigt kostsamt.

Socialstyrelsens konstaterade i en rapport nyligen att det finns stora problem med bollandet av äldre i sjukvården.  Det bekräftas i en revisionsrapport som granskat samverkan mellan landstinget och Umeå kommun. Det är stora kostnader som går också att koppla till gruppen multisjuka äldre.

Alliansen i landstinget vill nu ha svar av den styrande majoriteten vilka politiska åtgärder majoriteten tänkt sig för de mest sjuka äldre.

– Bollandet av äldre mellan landsting och kommun måste få ett slut. Detta bollande har skapat stort lidande för många äldre menar Alliansens gruppledare i ett utspel. De vill nu veta vad den rödgröna majoriteten som har ansvaret tänker vida för åtgärder för att lösa det omänskliga bollandet.

 

 

Anton Bergström