Negativ trend för företagsklimatet

2017-09-26 13:28

Nyheter

Anders Ågren (M)
Anders Ågren (M)

Det går knackigt för det lokala företagsklimatet i Västerbotten. Mer än hälften av länets kommuner ligger i bottenskiktet av den ranking som Svenskt Näringsliv har sammanställt för 2017. En jämförelse över tid visar också att trenden för företagsklimatet är negativ bland länets stadskommuner, Umeå, Skellefteå och Lycksele.

Svenskt Näringslivs ranking för 2017 visar att Umeå tappar placeringar för andra året i rad. Kommunen har nu halkat ner på plats 144 av landets 290 kommuner.

– Här behövs skärpning!, säger kommunalrådet Anders Ågren (M).

Vad anser du behöver göras för att Umeås företagsklimat ska förbättras?

– Vi moderater har förslag på en offensiv tillväxtpolitik, med fokus på tillväxt i alla delar av Umeå kommun, säger Anders Ågren. Till exempel vill vi se ökad takt på bostadsbyggandet, god planberedskap, sänkt kommunalskatt, korta handläggningstider, bättre dialog med lokala företagare, inför utmaningsrätt inom kommunal verksamhet, utred förekomsten av s.k. osund konkurrens, med mera.

Lycksele kommun faller i rankingen ner till plats 266 av 290 kommuner. I den företagarenkät, som väger tungt för rankingen, tappar Lycksele på alla punkter utom en.

I Skellefteå kommun är 2017 års ranking ett trendbrott. Kommunen förbättrar sin placering med 11 platser och ligger nu på 230:e plats av 290 kommuner. Samtidigt så är trenden för kommunens företagsklimat negativ vid en 10 årsjämförelse.

Andreas Löwenhöök (M)
Andreas Löwenhöök (M)

– Det är självklart positivt att vi ser ett litet trendbrott i jämförelse med de senaste årens dystra siffror. Men jag är fortfarande bekymrad över att vi under en 10-årsperiod har en negativ trend när det gäller rankingen av kommunens lokala företagsklimat, säger Skellefteå kommuns oppositionsråd Andreas Löwenhöök (M).

Vill se handlingskraft från den politiska majoriteten

– Partierna i kommunfullmäktige har investerat mycket förtroendekapital i ett nytt handlingsprogram för förbättrat företagsklimat. Vi moderater ville gå längre, framförallt med förslag om konkurrensutsättning av kommunal verksamhet, men detta röstades ner av den socialdemokratiska majoriteten. Nu har de mycket att bevisa, i form av handlingskraft, för att de punkter som finns med i programmet ska bli verklighet, säger Andreas Löwenhöök.

 

 

Text: Anton Bergström