Möjligheten att välja bättre linser ska ge äldre mer frihet

2017-03-13 12:11

Nyheter

Gråstarr är en mycket vanlig åkomma bland äldre. Det är fler kvinnor än män som drabbas. Idag är en operation av gråstarr en ganska enkel åtgärd som tar cirka 20 minuter och patienten får gå hem samma dag. Det en patient inte får är progressiva linser i samband med linsbytet. Västerbottens läns landsting erbjuder i dag monofokal lins i samband med operationen. Den lins landstinget tillhandahåller är en inte korrigerande lins utan ersätter endast ögats lins vid operation.

Nu vill landstingsfullmäktigeledamoten Liv Granbom (M) genom en motion införa samma system som Stockholms, Sörmlands och Jönköpings läns landsting har idag där patienten kan få multifokala linser som ersätter glasögon men får då betala mellanskillnaden själv.

– Om valfriheten att kunna välja en bättre lins i samband med en gråstarrsoperation fanns skulle det förbättra livet för många äldre. Dagens pensionärer lever ett annat liv än tidigare; jobbar ofta långt upp i åldrarna. Det blir mer vanligt med synkrävande aktiviteter. Jag tycker det är dags att vi i Västerbotten också erbjuder äldre denna möjlighet som redan finns i Stockholm, Sörmland och Jönköping.