Moderatledda regeringen skjuter till 166,4 miljoner till Region Västerbotten för att rädda vårdjobben i Västerbotten

Regeringen presenterade idag att man kommer att satsa 6 miljarder till regionerna varav 166,4 miljoner till Region Västerbotten för att undvika varsel av vårdpersonal. Ett välkomnat besked även om det inte kommer att vara hela lösningen för Region Västerbottens hårt ansträngda ekonomi.

Publicerad: 

Regeringen satsar nu 166,4 miljoner mer till sjukvården i vårändringsbudgeten. Men trots en stor satsning på sjukvården kommer det inte räcka för att täcka de enorma underskott S-majoriteten har byggt upp i Region Västerbotten.

I december 2023 tvingades Region Västerbotten att låna 350 miljoner kronor för att kunna betala ut medarbetarnas löner. Detta resulterar i att den totala låneskulden för regionen nu uppnår till 2220 miljoner kronor. Förra året gjorde Region Västerbotten dessutom ett underskott på 1015 miljoner kronor.

– Satsningen är välkommen, men Region Västerbotten har trots detta ett stort jobb kvar att göra för att vända den ekonomiska situationen samt korta de idag långa vårdköerna som finns i Västerbotten säger Nicklas Sandström (M). Men med rätt prioriteringar så kan man med hjälp av denna satsning skydda vårdpersonalen från uppsägningar.

Region Västerbotten har trots denna satsning från regeringen fortsatt stora problem med ekonomin och ökade skuldsättningen, en allt större administrativ överbyggnad, ett beroende och stora kostnader för hyrpersonal samt allt längre vårdköer. Problem som styrande majoritet inte förhindrat utan istället drivit till försämringar.

– Vi, Moderaterna, har lyft förslag över en lång tid för att komma till bukt med dessa bekymmer, säger Nicklas Sandström (M) en minskning av administration, hela regionens förvaltning måste reformeras där makt och befogenheter flyttas närmare verksamheterna, öppna fler vårdplatser och se till att dem sammanhållna vårdkedjorna fungerar för att korta köerna och tillskapande av en välfungerande primärvård är frågor som för oss är ständigt aktuella i denna situation.

Elin Segerstedt Söderberg

Mest lästa