Moderaternas plan för att korta vårdköerna i Region Västerbotten

Västerbotten är sämre på att uppfylla vårdgarantin än andra regioner och många människor står i kö i väntan på vård. En köfri och tillgänglig hälso- och sjukvård är en av Moderaternas viktigaste frågor i Region Västerbotten.

Publicerad: 

S-styrda Region Västerbotten tillhör en av de regioner med längst vårdköer. Att Västerbottningarna får vänta betydligt längre på att få vård än övriga landet är något som Moderaterna vill agera för att förändra. Partiet menar att situationen länge har varit dåligt, men att coronapandemin har försämrat läget ytterligare.

– Västerbottningarna har under årtionden fått vänta väsentligt längre på att få vård än övriga landet. Vi vill uppnå en köfri vård i hela vårdkedjan genom satsningar på att korta vårdköer och på vårdpersonal. Vi vill även minska onödig och dyr byråkrati, vilket gör att vi kan frigöra tid och pengar till vården så att köerna kan kortas, säger Nicklas Sandström (M), regionråd i opposition.

En rad reformer behöver genomföras för att lösa de i huvudsak organisatoriska systemfelen som orsakar köerna, menar Moderaterna. Utöver organisatoriska åtgärder för att förbättra vårdflöden och öka produktiviteten vill Moderaterna också införa ekonomiska stimulanser, dvs en lokal kömiljard, för de verksamheter som måste korta sina köer. Förutom det behöver vårdsamverkan kring operationskapacitet i Norrland förstärkas. Moderaterna är även, till skillnad från Socialdemokraterna, öppna och för att ta hjälp av privata aktörer för att korta köerna i vården.

– Vår fasta övertygelse är att vården ska vara köfri. Du ska känna dig trygg om du blir sjuk och du ska veta att du får bästa möjliga sjukvård av högsta kvalitet när du behöver den – utan att hamna i en vårdkö, säger Sandström (M) avslutningsvis.

 

 

Joline Göttfert

Mest lästa