Moderaternas förslag om sänkt bränsleskatt fick bifall i riksdagen – Nu kommer första sänkningen 1 maj

Publicerad: 

Under gårdagens omröstning i riksdagen fick Moderaternas förslag om att sänka bränsleskatten med 5 kronor bifall. Förslaget består av energiskatten sänks till EU:s miniminivå, en justering av reduktionsplikten samt att Sverige snarast ska begära undantag för minimibeskattning för bensin och diesel för att möjliggöra ännu större sänkningar vid behov.

Socialdemokraternas förslag om ett bilbidrag på 1000 kronor och en sänkning med 1,30 kronor per liter saknade därmed stöd i riksdagen till förmån för Moderaternas förslag.

De höga bränslepriserna beror dels på det höga oljepriset, dels på att Sverige har en av världens högsta skatter på bränsle. Som högst var dieselpriset uppe på 28 kronor per liter, vilket var många kronor högre jämfört med de flesta europeiska länder.

I ett första skede kommer skatten att sänkas med 1 krona och 80 öre den 1 maj för att sedan sänkas ytterligare under sommaren.

Jonatan Hjeltman
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin