Moderaterna vill veta hur regionen ska avlasta vårdpersonalen från överbyggd administration?

I en interpellation riktar Nicklas Sandström (M) regionråd i opposition, frågor gällande huruvida Socialdemokratiska-majoriteten delar bilden att den ökade administrationen håller på att urholka sjukvården samt vilka åtgärder man är beredd att vidta för att minska administrationen.

Publicerad: 

Allt mer av vårdpersonalens arbetstid går åt till administrativa uppgifter så som möten, fylla i formulär som inte bidrar till något värdeskapande samt arbete med policys och strategier istället för att jobba med patienter.
Detta är något som väl beskrivs i boken ”Dumhetsbekämpning”, författad av överläkaren Stella Cizinsky och professor i företagsekonomi Mats Alvesson.

I  boken “Papper, pengar & patienter − primärvården i administrationssamhället” beskrivs en ny studie där sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och administratörer har fått uppskatta hur de tror att de disponerar sin tid och sedan har de fått kartlägga vad arbetsdagarna verkligen innehåller. En sjuksköterska kan lägga mer än 40 % av sin arbetsdag på administrativa uppgifter, exempel på den administration som sjuksköterskorna utför och som räknas som indirekt patientarbete är läsning av journal, diktering, dokumentation i journal, beställning av prover, remisshantering, signering, brevutskick, läkemedelshantering, kallelser och hantering av patientrelaterade resor. Studien visar också att sjuksköterskor upplevde arbetet som mer meningsfullt ju närmare patienten de arbetade. Den ökade administrationen innebär däremot mer stress och press och ökar risken för psykisk ohälsa.

– Dessa studier bekräftar det vi kan se i region Västerbotten, hur antalet administrativa tjänster har ökat avsevärt mer än antalet vårdnära personal. Det i sig leder till ännu mer ökad administration och efterfrågan på arbetsuppgifter och tid från den vårdnära personalen, säger Nicklas Sandström, moderaterna.

Elin Segerstedt Söderberg

Mest lästa