Moderaterna vill se ytterligare en ambulans i Umeå

2021-11-05 11:51

Nyheter

Ambulansen i Umeå-området har allt längre inställelsetid och högre belastning. Exempelvis har antalet ambulansuppdrag ökat med 50% på 10 år. Under samma tidsperiod har Umeås befolkning växt med drygt 17 000 personer.

Moderaterna föreslår därför att Region Västerbotten köper in ytterligare en ambulans för att korta väntetiderna.

– Umeå behöver en till ambulans. Som det ser ut i dagsläget behöver ofta ambulanser från kranskommunerna sättas in i Umeå vilket såklart inte är tanken egentligen, säger Nicklas Sandström (M) regionråd i opposition.

Förslaget finansieras genom det sparpaket på 200 miljoner kronor som Moderaterna föreslår. Besparingarna ska ske på byråkrati och administration för att på så sätt effektivisera organisationen och möjliggöra större satsningar på sjukvård. Region Norrbotten har på liknande sätt genomfört en extern genomlysning av allt som inte är direkt sjukvård och sparat 400 miljoner kronor, något som Moderaterna i Västerbotten alltså vill ta efter.

Text: Jonatan Hjeltman