Moderaterna vill se skärpta straff

2021-12-02 14:22

Nyheter

På tisdagens sammanträde med Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott i Umeå kommun beslutade man att ställa sig bakom ett utredningsförslag om att göra det straffbart att utnyttja barn och ungdomar för kriminella handlingar, samt att främja ungdomsbrottslighet. Det fanns olika åsikter om förslagen som rörde skärpta straff för unga, där Moderaterna hade ett annat yrkande. Det meddelar Umeå kommun i ett pressmeddelande.

Det är utredningen ” Skärpta straff för brott i kriminella nätverk” som Umeå kommun har lämnat ett remissvar på. Utredningen föreslår exempelvis skärpta straff för flera brott som är vanliga i kriminella nätverk, som t.ex. narkotikaförsäljning, grov utpressning och grovt olaga hot. Bland förslagen finns införandet av en ny straffbestämmelse som kriminaliserar att involvera personer under 18 år i brottslig verksamhet och att brottet människoexploatering ska utvidgas till att även omfatta den som utnyttjar annan i brottslig verksamhet, även ungdomar.

I remissvaret skriver Umeå kommun att man ställer sig positiv till att det blir straffbart att utnyttja barn och ungdomar för kriminella handlingar, samt att det blir straffbart att främja ungdomsbrottslighet. De förebyggande effekterna i övrigt av liggande förslag förväntar sig Umeå kommun blir ringa och hänvisar till att personer som är aktiva i kriminella nätverk ofta är under 25 år och unga lagöverträdare får hårdare konsekvenser av långa straff. Enligt svaret från Umeå kommun fungerar hårda straff sällan avskräckande eller har avsedd rehabiliterande effekt.

Kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) menar att hårda straff kan ha en negativ inverkan på unga.

–Den brottslighet och det våld som vissa kriminella aktörer står för idag är något som samhället behöver tackla gemensamt. Därför är det positivt att utredningen föreslår skärpta straff, framför allt när det gäller brott i nätverk som involverar unga. Hårda straff fungerar dock sällan avskräckande eller rehabiliterande, utan har snarare negativ inverkan på unga. Därför är vi tveksamma till övriga förslag i utredningen, säger Hans Lindberg (S), i pressmeddelandet.

Moderaterna hade en annan uppfattning om skärpta straff och föreslog att delar av kommunens yttrande skulle strykas.

– Jag delar inte den negativa synen på hårda straff som framkommer i Umeå kommuns yttrande. Skärpta straff är en mycket viktig del i kampen mot den organiserade brottsligheten, säger kommunalrådet Anders Ågren (M), i en kommentar.

Text: Joline Göttfert