Moderaterna vill se kamerabevakning för att minska skadegörelse i kommunens anläggningar

I Umeå utsätts kommunala anläggningar som skolor, idrottshallar och fritidsgårdar för skadegörelse. Moderaterna har flertalet gånger föreslagit ökad kamerabevakning av kommunens lokaler för att öka tryggheten och minska skadegörelsen.

Publicerad: 

I Umeå har skolor blivit alltmer utsatta för skadegörelse, inbrott och anlagda bränder. Innan jul utsattes exempelvis Ersdungens skola för skadegörelse, när personer krossade fönster, tog sig in i byggnaden och hällde ut mat på golvet. Detta ledde till att en skoldag försenades. Ett annat exempel är Maja Beskowskolan, som bara under förra terminen hade kostnader på 230 000 kronor för att åtgärda skadegörelse.

– Vi vill se en ökad  kamerabevakning av kommunala fastigheter för att kunna avskräcka, upptäcka och lösa fler brott. Skadegörelse skulle också kunna förhindras, eftersom kamerabevakning signalerar att platsen bevakas och är väl omhändertagen, säger Joline Göttfert, vice ordförande i fritidsnämnden, som har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om just kamerabevakning.

I februari utsattes exempelvis fritidsgårdarna i Hörnefors och Sävar för skadegörelse. ”Mycket skadegörelse här på slutet. Vi har nyss fått innertaket lagat i ett rum. Och nu ikväll upptäcker vi detta på soffan. Sönderskuren”. Det skrev fritidsgården i Hörnefors på Instagram i ett inlägg med en bild på soffan. Sävar fritidsgård publicerade också en bild på en trasig soffa på Instagram och bad föräldrar att prata med sina ungdomar om hur man beter sig i offentliga miljöer.

Förra veckan skickade Föreningsbyråns lokalbokning ut ett mail som riktade sig till fotbollsledare, med uppmaningen om att hålla ordning i fotbollshallen i Thoren Arena. Nedskräpning har blivit ett stort problem och det lämnas sådant som pantflaskor och godispapper och slängs snus och tuggummi på konstgräset. Det har även uppstått problem med mål som har gått sönder. I mailet står det ”Det är inte okej att hänga i dem, flytta på dem utan att sätta upp dem på hjulen och väl när ni sätter upp målen på hjulen, så gör det med förstånd. Vi måste svetsa målen när de går sönder vilket är onödiga kostnader.” I anläggningen har det även varit problem med att personer som inte ska ha tillträde till lokalen vistas i anläggningen. Det har även varit en incident då ett dörrlås gått sönder. Det resulterade i att någon tacklade upp dörren, vilket gjorde att hela dörrkarmen gick sönder.

En aktuell fråga i kommunen just nu är huruvida kommunen ska förvärva Thoren Arena eller inte. Frågan har redan varit uppe i fritidsnämnden.

– Det är otroligt viktigt att ta hand om de anläggningar vi har och de saker som finns där. Om det blir så att kommunen köper Thoren Arena så anser jag att det givetvis ska sättas upp kamerabevakning i anläggningen för att säkerställa ordningen, säger Göttfert avslutningsvis.

 

 

 

Anna-Karin Nilsson

Mest lästa