Moderaterna vill se ett nytt politiskt styre för att få ordning på Region Västerbotten

Regionens årsredovisning visar på ett underskott som uppgick till över 1000 miljoner ifjol. Regionen tvingades också låna 350 miljoner kronor för att kunna betala ut vårdpersonalens löner. Prognosen för detta år pekar på att regionen kommer att behöva låna ytterligare 600 miljoner kronor av samma skäl.

Publicerad: 

Det här är en utveckling som Moderaternas regionråd i opposition, Nicklas Sandström, reagerar kraftigt på. Han menar på att Socialdemokraterna som har styrt Region Västerbotten i snart 50 år bär det yttersta ansvaret.

– Efter valet 2010 övertog Peter Olofsson (S) ansvaret. Under hans ledarskap har verksamheten numera ett underskott på 2260 miljoner kronor. Om inget görs kommer vi att lämna det här året med ett underskott på närmare 3 miljarder kronor, säger Nicklas Sandström (M).

Utöver att det saknas pengar till löner saknas det minst 6-8 miljarder kronor de kommande tio åren till nödvändiga satsningar på framtidens vårdlokaler och ny medicinsk teknik. Kostnaderna blivit tre gånger högre förd inhyrd personal, samtidigt som antalet anställda distriktsläkare har halverats.

Idag får många patienter vänta i upp till två år på den vård de behöver. Detta trots att antal anställda ökat med över 20 procent de senaste tio åren. Under samma tidsperiod har vårdplatserna minskat med 30 procent, antal läkarbesök 20 procent och sjukvårdande behandling med 25 procent. Detta menar Moderaterna beror på att den styrande majoriteten har valt att den största andelen av de 2000 extra anställda inte ska arbeta patientnära, utan i stället fokusera på administration och andra uppgifter.

– Det är möjligt att vända utvecklingen i regionen. Länets medborgare förväntar sig inget annat än att få en riktigt bra vård av en fantastisk personal utan att behöva vänta på den i flera år. Det är dags att förverkliga att så blir fallet. Det arbetet måste börja nu. Det behövs ett nytt politiskt styre för att få ordning på regionen, säger Nicklas Sandström (M).

Charlotta Jansson Enquist

Mest lästa