Moderaterna vill se en långsiktig och hållbar lösning för BB i Lycksele

Den 19 februari slog Lycksele BB upp dörrarna igen efter den långa stängningen, till allas stora glädje. Men det är inte utan att det finns orosmoln på himmelen över huruvida man kommer att undvika framtida stängningar. Vilket även märktes vid regionfullmäktige då trots öppningen frågan ständigt är aktuell i debatten.

Publicerad: 

Det var Moderaternas ledamot Anna Ackemo som hade en interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Danielsson (S) om hur planen ser ut för ett långsiktigt öppethållande av Lycksele BB.

– Vi kan med glädje i dag konstatera att BB i Lycksele är öppet. För att kunnat möjliggöra återöppnandet har regionen i dag avtal med bemanningspersonal som sträcker sig över våren 2024. Men vi behöver ett långsiktigt besked för att trygga befolkningen och södra Lapplands förlossningsvård, säger Anna Ackemo (M).

Det står klart att behovet av en långsiktig lösning är akut, med tanke på de indikationer som finns om möjliga periodvisa stängningar på grund av bemanningsutmaningar. Sådana osäkerheter kräver tydliga besked från den rödgröna politiska ledningen. Lyckselemodellen framstår som en lovande väg framåt, särskilt med tanke på de pågående ansträngningarna att utbilda nya barnmorskor. Dessa ansträngningar är avgörande för att minska regionens beroende av hyrbarnmorskor och skapa en mer stabil och långsiktig bemanning.

I svaret från den socialdemokratiska majoriteten framgår en tilltro att de sjuksköterskor som idag finns i Lycksele och valt att utbilda sig vidare till barnmorskor är en stor del av den långsiktiga lösningen för ett öppethållande.

Anna höll med i debatten om att det är positivt att det finns en vilja bland sjuksköterskor i Lycksele att vidareutbilda sig men problematiserade att en mer omfattande plan är nödvändig. Hon lyfte den situation som var innan stängningen då barnmorskor från övriga länet arbetade i Lycksele för att kunna hålla öppet där. Detta system, som har lett till både fysisk och psykisk påfrestning på personalen vilket inte är hållbart på lång sikt. Det är därför avgörande att jobba vidare med samarbete och kompetensutveckling inom regionen, utan att förlita sig på tillfälliga åtgärder som på sikt kan undergräva arbetsglädjen och den professionella utvecklingen för våra barnmorskor.

– Det är viktigt att den rödgröna ledningen kommunicerar sin strategi för ett långsiktigt öppethållande dygnet runt och året runt i Lycksele. Vi behöver få på plats en långsiktig och hållbar lösning för BB i Lycksele så att vi kan säkra livskraft och hopp i södra Lappland, säger Anna Ackemo (M).

Elin Segerstedt Söderberg

Mest lästa