Moderaterna vill se en kärnkraftsplan för Skellefteå kommun

Publicerad: 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Moderaterna att Skellefteå kommun ska ta fram en kärnkraftsplan. Syftet med planen är att peka ut lämpliga områden i kommunen där kärnkraft kan byggas, med så få motstående intressen som möjligt. Ett liknande arbete pågår redan kring vindkraft. Förslaget innebär även ett principiellt ställningstagande att kärnkraft ska få byggas i kommunen.

– Kärnkraft är avgörande för svensk elförsörjning, klimatet och den gröna omställningen. Därför vill Moderaterna bygga ny kärnkraft i Sverige och behålla den kärnkraft vi redan har. För att klara nyindustrialiseringen av Norrland säger Moderaterna i Skellefteå ja till kärnkraft i Skellefteå kommun, säger oppositionsrådet Andreas Löwenhöök (M).

I motionen motiverar Moderaterna att det finns ett behov av en kärnkraftsplan genom den tilltagande efterfrågan på utökad och planerbar elproduktion, utvecklingen av ny teknik och den politiska strävan att uppnå en grön omställning och minskad klimatpåverkan.

– Mot bakgrund av den utveckling som pågår kan Skellefteå kommun ställas inför förfrågningar om etablering av ny kärnkraft i kommunen. För att vara beredda på den typen av förfrågningar anser Moderaterna att kommunen ska ta fram en kärnkraftsplan där olika intressen vägs in, säger Andreas Löwenhöök (M).

 

Läs hela förslaget här:

Motion – Ja till kärnkraft i Skellefteå kommun

 

ANTON BERGSTRÖM NORD

Mest lästa