Moderaterna vill se en förbättrad samverkan mellan privata tandläkare och folktandvården

Folktandvården i Region Västerbotten har mycket stora problem med kompetensförsörjningen, framför allt när det gäller tandläkare. Det bidrar till extremt långa köer för vuxentandvården.

Publicerad: 

– Många gånger beskrivs det som om att de privata klinikerna är ett problem istället för en möjlighet för tandhälsan i länet. Här behövs ett förändrat synsätt där man istället hittar samverkanslösningar, säger Per Sandström, ledamot i primärvård- och tandvårdsberedningen (M).

Moderaterna vill att Region Västerbotten ska se Region Gotland som ett föredöme för att lösa tandläkarbristen. Region Gotland har nämligen tagit ett nytt grepp som innebär att man påbörjat ett samarbete med ett privat tandvårdsbolag. I praktiken innebär det att nyexaminerade tandläkarstudenter delar sin anställning mellan den privata kliniken och Folktandvården. Det gör att de nyexaminerade får jobba med såväl vuxna som barn vilket är det som många gånger efterfrågas.

Per Sandström (M), som själv är tandläkare till yrket, kommer ställa frågan i regionfullmäktige om även den politiska majoriteten kan tänka sig en liknande lösning i Västerbotten för att komma till bukt med kompetensförsörjningen inom folktandvården.

– Det är dags att hitta nya lösningar och inte harva runt i gamla hjulspår om vi ska ha en folktandvård värd namnet, säger Per Sandström (M).

Charlotta Jansson Enquist

Mest lästa