Moderaterna vill prioritera lokalproducerade livsmedel och stryka målet om ekologiska livsmedel

2021-09-16 16:45

Nyheter

I februari 2020 beslutade kommunfullmäktige att anta Umeås lokala miljömål. En majoritet av de politiska partierna ställde sig då bakom målsättningen att senast år 2025 erbjuda dels 50 procent ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter, dels 40 procent lokalproducerade livsmedel inom kommunens verksamheter.

Moderaterna stod bakom målet att öka andelen lokalproducerade livsmedel, men röstade nej till målsättningen om 50% ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter.

– Att köpa mer närproducerade livsmedel stärker det lokala näringslivet och bidrar till att hålla landsbygden levande. Umeå kommun borde fokusera på att öka inköpen av lokalproducerade livsmedel och stryka målsättningen om ekologiska livsmedel, säger Anders Ågren (M).

Dessa två målsättningar står i vissa fall emot varandra och främjandet av ekologiska livsmedel riskerar nu medvetet att tränga ut lokala livsmedelsprodukter och lokala producenter i framtida livsmedelsupphandlingar. I samband med en nätverksträff med Umeå kommun och ett 40-tal lokala livsmedelsproducenter meddelade kommunen att i valet mellan två likvärdiga produkter, där den ena är en ekologisk produkt tillverkad utomlands och den andra en lokalproducerad produkt, så skulle kommunen i en upphandling välja den ekologiska produkten.

Med anledning av detta har Anders Ågren (M) lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S), som ska besvaras i samband med nästa kommunfullmäktige.

– Umeå kommuns mål att öka andelen ”ekologiska” livsmedel riskerar få absurda följder. I det fall produkterna är likvärdiga, så har man tydligen för avsikt att i samband med upphandlingar prioritera ekologiska livsmedel från andra länder, före lokalproducerade livsmedel, säger Anders Ågren (M).

Text: Joline Göttfert