Moderaterna vill minska administrationen till förmån för det patientnära arbetet

Regionens överbyggnad har under åren ökat kraftigt. Sedan 2018 har administrationen ökat med nästan 20 procent medan antalet sjuksköterskor bara ökat med 1,3 procent. Sedan år 2013 har regionen nästan 2000 personer fler omräknat till heltider, där administrationen är den del som ökat mest. Trots mer personal i organisationen går det att jämföra att mellan 2012 och 2022 har antalet fastställda vårdplatser minskat med minst 30 procent, antal läkarbesök med nästan 20 procent och sjukvårdande behandling med 25 procent.

Publicerad: 

Detta har Moderaterna reagerat kraftigt på och Nicklas Sandström, regionråd i opposition (M), hade vid senaste regionfullmäktige en interpellation om att minska administration och administrativa pålagor.

– Vårdpersonal behöver ägna alltmer tid till ett gytter av poänglöst pappersvändande, projekt som ger låg nytta till kärnverksamheten, workshops, terapeutiskt daltande, segdragna och ritualiserade möten, flummiga ledarskapskurser, inspirationsdagar med någon kändis, och omfångsrika rapporter som ingen bryr sig om att läsa. Det resulterar i mer tid för vårdpersonal framför dataskärmen och mindre tid vid patienten. En helt orimlig utveckling som knappast leder till bättre vård eller omvårdnad, säger Nicklas Sandström (M).

I debatten får Nicklas Sandström medhåll från partikollegan Ulf Wahllöf, som menar på att man villat bort sig från kärnuppdraget. Han menar att den politiska majoriteten nu måste se till att det tas omtag och att resurserna omfördelas till kärnuppdraget för att Region Västerbotten ska ha någon framtid.

– Larmen om bristen på vårdpersonal avlöser varandra och ses nästan dagligen i nyhetsrapporteringen. Som en följd av personalbristen har regionen landets sämsta tillgång på vårdplatser och sämst möjligheter att uppfylla vårdgarantin. Det oroar många regioninvånare, säger Ulf Wahllöf (M).

I sitt svar säger Socialdemokraterna att de inte delar bilden av att det skapats fler tjänster och arbetsuppgifter av administrativ karaktär. De hänvisar också till fullmäktigeuppdragen för 2023 och 2024 om att minska administrationen. Fokuset ska ligga på att ta bort administrativa uppgifter innan administrativa tjänster tas bort. Moderaterna anser att Socialdemokraternas ambitioner inte är tillräckliga.

– Moderaterna vill minska antalet ej vårdnära tjänstemän för att finansiera fler planerade operationer, läkarbesök, nyanställningar av vårdpersonal och läkemedelskostnader. Utöver mer resurser till vård frigörs även tid vid patienten i stället för vid datorn. Genom att göra tuffa prioritering frigörs resurser till att åstadkomma en köfri vård med hög tillgänglighet samt bättre villkor för vårdens medarbetare, säger Nicklas Sandström (M).

 

Charlotta Jansson Enquist

Mest lästa