Moderaterna vill införa tidsmål för Västerbottens ambulansverksamhet

2020-09-14 10:20

Nyheter

Till skillnad från ett flertal andra regioner i Sverige saknar Region Västerbotten mål för ambulansernas responstid, det vill säga tiden mellan larmsamtal och ambulansens ankomst. Detta vill Moderaterna ändra på. I en motion till regionfullmäktige föreslår Andreas Löwenhöök (M) att mål för responstid ska införas.

– Ett tillgänglighetsmål, i form av mål för ambulansens responstid, skulle synliggöra de politiska ambitionerna om en trygg och tillgänglig ambulanssjukvård. Det skulle också tydliggöra resursbehovet inför regionfullmäktiges beslut om budget och regionplan, säger Andreas Löwenhöök.

Som bakgrund till motionen anger Moderaterna att medianresponstiden, vid prio 1-larm*, för ambulanserna i Västerbotten har ökat med ca 13 procent sedan 2014 samt att ambulansverksamheten har varit föremål för politisk debatt vid återkommande tillfällen.

– Moderaterna är oroade över utvecklingen. Vi vill ha en trygg och tillgänglig ambulanssjukvård i Västerbotten. Allvarligt sjuka och skadade patienter ska snabbt få vård och komma till något av länets tre akutsjukhus. Därför är ett tillgänglighetsmål viktigt, säger Andreas Löwenhöök.

*Prio 1-larm – Akut livshotande symptom eller olycksfall

Text: Anton Bergström