Moderaterna vill ha mer vård för pengarna

I Moderaternas valmanifest för Region Västerbotten lyfter de tre särskilt prioriterade frågor inom hälso- och sjukvården. En av dem är att de vill ha mer vård för pengarna.

Publicerad: 

I Region Västerbotten har  den regionövergripande administrationen ökat med nästan 20 procent sedan 2018, medan antalet sjuksköterskor bara har ökat med 1,3 procent. Moderaterna vill spara på administration för att lägga mer resurser på vården.

– Vi vill minska onödig och dyr byråkrati, krångel och annan ej vårdnära verksamhet. Det gör att vi kan frigöra tid och pengar för att stärka vårdens kärnverksamhet, där vi vill prioritera en köfri vård, en stark första linjens primärvård samt bättre villkor för vårdens medarbetare, säger oppositionsrådet Nicklas Sandström (M).

Moderaterna vill ersätta detaljstyrningen av hälso- och sjukvården med tillitsstyrning och undvika dyra och dåliga lösningar med hyrpersonal.

– Kraven på uppföljning och granskning har ökat, såväl inom den egna organisationen som externt, vilket i sin tur har ökat den administrativa bördan. Det har bland annat resulterat i en alltmer omfattande och tidskrävande dokumentation där vårdpersonalen tvingas använda upp emot 50 % av arbetstiden till icke värdeskapande administration i stället för att arbeta med det de är utbildade till och bäst på, nämligen att vårda patienter, säger Sandström (M).

Sandström (M)  fortsätter:

– I Region Västerbotten finns det kunnig och välutbildad personal med stort personligt engagemang för att ge en bra vård om de bara fick ägna sig åt det. Man kan inte längre styra verksamheten med kontroll utan måste visa personalen tillit och låta dem sköta sitt jobb.

Moderaterna pekar också ut dåligt utformade IT-system som en besvärande tidstjuv. Partiet vill få nya, moderna och bättre system på plats för att underlätta för personalen så att mer tid kan läggas på vården och mindre på administration.

Joline Göttfert