Moderaterna vill bevara Stig Lindbergs fontänskulptur på Renmarkstorget 

Renmarkstorget i Umeå ska byggas om och umeåborna får som en del i den pågående processen tycka till om detta. Många oroar sig för att Stig Lindbergs fontänskulptur ska försvinna och det har blossat upp en debatt om dess framtid. Moderaterna i tekniska nämnden vill därför redan nu meddela att de har tagit ställning för att den ska få vara kvar.  

Publicerad: 

– Vi kommer i den fortsatta processen att göra allt för att Stig Lindbergs fontänskulptur ska få vara kvar Renmarkstorget. Vi är övertygade om att det finns ett starkt stöd bland umeåborna för detta, säger Marianne Löfstedt (M), ersättare i tekniska nämnden.  

Kommunen samlar in synpunkter genom ett digitalt dialogverktyg inför ombyggnationen av Renmarkstorget. Av de som har tyckt till fram till dagens datum vill 65% att Stig Lindbergs fontänskulptur ska stå kvar där den står idag. Det är möjligt att lämna synpunkter fram till den 27e augusti.

 

Joline Göttfert

Mest lästa