Moderaterna: Utvecklingen med hot och våld på Umeås skolor måste stoppas!

2020-10-07 16:46

Nyheter

Lena Riedl (M), vice ordförande i för- och grundskolenämnden, vill kartlägga och utreda förekomsten av hot och våld på Umeås grundskolor. Moderaterna föreslår att utbildningsdirektören ska ges i uppdrag att ta fram skarpa förslag för att öka tryggheten på grundskolorna. Bakgrunden till detta är lokalmedia har rapporterat om att hot och våld bland unga har ökat – även i skolmiljöer.

– Utvecklingen med hot och våld på Umeås skolor måste stoppas. Skolan ska vara en säker plats där alla elever känner sig trygga, säger Lena Riedl en kommentar.

I en skrivelse till för- och grundskolenämndens ordförande föreslår Moderaterna att för- och grundskolenämnden beslutar att ge utbildningsdirektören i uppdrag:

att skyndsamt utreda och kartlägga förekomsten av hot och våld på Umeås grundskolor.

att ta fram konkreta förslag på hur tryggheten på Umeås grundskolor kan öka.

– Det behövs en kartläggning för att kunna gå till botten med hur stora problemen med hot och våld på Umeås grundskolor är. Konkreta åtgärder behövs för att öka tryggheten på skolorna. Det är viktigt att partierna kan samlas för att vända denna utveckling, säger Lena Riedl i en avslutande kommentar.

Frågan kommer att lyftas på för- och grundskolenämndens arbetsutskott nu på fredag.

Text: Joline Göttfert