Moderaterna undrar hur planen ser ut för ett långsiktigt öppethållande av BB-Lycksele?

Den 25 januari kom den nyhet som varit efterlängtad och gladde västerbottningarna, BB-Lycksele öppnar igen. Men det finns fortfarande en oro, hur ser den långsiktiga planen ut för att hålla BB öppet, frågor om detta har Anna Ackemo, moderaterna, ställt i en interpellation till regionfullmäktige.

Publicerad: 

Den 19 februari är planen att BB i Lycksele åter kommer att stå öppet igen. Nyheten om öppningen var mycket glädjande men det finns ändå en oro, öppningen sker genom att man tecknat avtal med bemanningspersonal som gör att man nu har nog stor personalstyrka för att lösa bemanningen igen. Avtalen som är skrivna räcker hela våren det är den information vi har fått idag.

– Vi moderater har sedan den första stängningen drivit frågan om återöppning igen, vilket vi nu gläds åt. Däremot kan jag inte låta bli att känna en oro för att man lika snabbt stänger ner igen vilket skulle vara mycket olyckligt säger Anna Ackemo (M), ledamot i regionfullmäktige. Därför har jag lämnat in denna interpellation inför nästa sammanträde för att få svar på hur S-majoriteten ser på långsiktiga förutsättningar för att hålla öppet i Lycksele samt arbetet med handlingsplanen för att säkerställa trygg förlossningsvård i hela länet fortsätter Ackemo.

Ett annat perspektiv som också kommit fram är bristen på barnläkare, innan nedstängningen följde Lycksele BB inte den rekommendation från Svenska Neonatalföreningen om tillgänglig barnläkarbemanning dygnet runt vid förlossningskliniker. I en debattartikel i VK har 12 läkare vid neonatalverksamheten, barn och ungdomscentrum i Umeå kritiserat detta och problematiserat kring barnperspektivet.  Innan stängningen så fanns det inte specialistbemanning för att ta hand om akut sjuka barn på plats dygnet runt utan vissa tider på dygnet så fanns neonatalt transport-team i Umeå och togs till Lycksele vid behov, något som tar minst 1–2 timmar men ibland längre, beroende på väder och tillgång till helikopter. Anna Ackemo (M) har med anledning av denna även lyft frågan om hur lösningen ser ut för att säkerställa barnläkarkompetensen i Lycksele nu när BB öppnar igen.

Fullmäktige sammanträder den 20 februari.

Elin Segerstedt Söderberg

Mest lästa