Moderaterna rasar över Skellefteås ras i mätning av det lokala företagsklimatet

I årets företagarundersökning från Svenskt Näringsliv, där det lokala näringslivet ger sitt omdöme på det lokala företagsklimatet, rasar Skellefteå kommun.

Publicerad: 

Kommunen får ett sammanfattande omdöme på 3,08, vilket betyder ett tapp på 0,2 och landar långt ifrån 4,0 som anses vara ett bra omdöme för företagsklimatet. Genomsnittet i Västerbotten är ett omdöme på 3,5.

Moderaternas oppositionsråd, Andreas Löwenhöök, reagerar starkt på undersökningen:

Jag ser med stor oro på utvecklingen. De små och medelstora företagens omdöme på företagsklimatet i Skellefteå är lågt, vilket står i skarp kontrast till kommunens tillväxtambitioner. Detta är ett underkännande av den politiska majoritetens förda politik, säger Andreas Löwenhöök (M).

Moderaterna har tidigare lagt fram en rad förslag i syfte att förbättra Skellefteå kommuns företagsklimat. Några av förslagen från partiets näringslivspolitiska program är:

• En politik för tillväxt: inrätta ett näringslivsråd under kommunstyrelsen för strategisk styrning och bättre dialog med näringslivet.

• Ett av Sveriges bästa näringslivsklimat: handlingsplan för att Skellefteå Kommun ska nå topp 10 i Svenskt Näringslivs årliga ranking.

• Skellefteå Business Region: Utred bildandet av ett Skellefteå Business region som samlar viktiga företagsfrämjande aktörer.

• Utveckla näringslivet: stärk det lokala och regionala näringslivet genom fler och mindre upphandlingar samt stötta företagen i anbudslämning. • Bästa service: kommunens service och handläggningstider till näringslivet ska omfattas av en tydlig målstyrning, som följs upp genom exempelvis nöjdhetsmätningar.

Mest lästa