Moderaterna kritiska till Umeå kommuns restriktiva inställning till serveringstillstånd

I en interpellation till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Andreas Sjögren (S) ställer Joline Göttfert (M) frågan om Sjögren anser att det är ett problem att företagare upplever att Umeå kommun är svåra att ha att göra med när det kommer till alkoholfrågor. Göttfert (M) ställer också frågan om varför Umeå kommun gör hårdare bedömningar än andra kommuner när det kommer till serveringstillstånd.

Publicerad: 

Bakgrunden till interpellationen är att lokaltidningarna under våren har skrivit om att flera företagare anser att kommunen är svåra att handskas med gällande serveringstillstånd.

– Det går inte att ignorera det faktum att möjligheten att servera alkohol är viktig för att få ett företag inom restaurangbranschen att gå runt. Vi ska värna om det restaurangliv som finns i Umeå och vara glada över att fler företag inom restaurangbranschen vill etablera sig i Umeå. Ett stort och brett utbud av restauranger gör Umeå till en mer attraktiv stad att både bosätta sig i och besöka, säger Göttfert (M).

Bland annat tilldelades företaget Homerun Festivals, som arrangerar Brännbollsyran, en varning från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Nämnden ansåg att överträdelser hade skett kopplat till serveringstillståndet, men företaget har slagit tillbaka mot kritiken och menar att ingen annan kommun där de arrangerar festivaler tolkar alkohollagen på samma sätt som Umeå kommun. Företaget har även uttryckt att de kommer att avråda branschkollegor från att arrangera evenemang i Umeå på grund av kommunens agerande.

Ett annat exempel på Umeås hårda bedömningar av serveringstillstånd är att företaget Taps&, som har serveringstillstånd i fyra kommuner, fick avslag på sin ansökan om serveringstillstånd i Umeå. Moderaterna i miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkade på att företaget skulle beviljas serveringstillstånd, men blev nedröstade i nämnden.

– Det ska inte vara svårare att driva en restaurangverksamhet i Umeå än på andra platser i landet. Att företagare upplever Umeå kommun som besvärlig att ha att göra med när det gäller serveringstillstånd är ett återkommande problem. Det vill vi moderater ändra på, säger Göttfert (M).

Anton Bergström Nord

Mest lästa