Moderaterna klandrar Socialdemokraterna för jul-stängningen av BB i Lycksele

För fjärde gången inom loppet av två år stängs BB i Lycksele. Denna gång handlar det om jul och nyårshelgerna, vecka 51 och 52. Anledningen uppges vara personalbrist. Politiskt har Moderaterna kritiserat den socialdemokratiskt ledda Region Västerbotten för ett politiskt misslyckande inom Västerbottens förlossningsvård i allmänhet och kring BB i Lycksele i synnerhet. Partiet återkommer nu med kritik och klandrar Socialdemokraterna för jul-stängningen av BB i Lycksele.

Publicerad: 

– Socialdemokraterna har inte vidtagit de politiska åtgärder som krävs för att mildra och avhjälpa den djupt problematiska situation som råder vid BB i Lycksele och inom förlossningsvården i Västerbotten. Majoriteten radar upp misslyckande efter misslyckande på detta område trots att vi tidigt har sett denna utveckling komma, säger Andreas Löwenhöök (M), ledamot i regionfullmäktige.

Moderaterna menar att situationen för BB i Lycksele har gått från dåligt till värre då det är flera barnmorskor som har slutat och verksamhetschefen har avgått.

– Detta är inte en hållbar situation och vi befarar att återkommande stängningar är ett tecken på att verksamheten kan hotas av nedläggning. Långsiktigt går det inte att bedriva verksamheten utan personal. Att den politiska ledningen inte uppvisar en tydligare politisk vilja att avhjälpa situationen är anmärkningsvärd, säger Andreas Löwenhöök (M).

Moderaterna har sedan tidigare ställt krav på att en handlingsplan ska tas fram och efter 1 år och fem månader har Hälso- och sjukvårdsnämnden ännu inte fastställt någon sådan. Detta kommer att debatteras på regionfullmäktige, som äger rum nästa vecka.

– Moderaterna vill se en handlingsplan med genomgripande förändringar för att säkra förlossningsvården framåt. Vi vill att alla kvinnor i Västerbotten ska känna sig trygga i att länets tre förlossningar ska vara öppna året runt och dygnet runt, säger Andreas Löwenhöök.